Loading
http://www.behsazenergy.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/other.slides.Inter Slide 1gk-is-264.jpglink
http://www.behsazenergy.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/other.slides.Inter Slide 2gk-is-264.jpglink

نظرسنجی

به نظر شما بهترین برند پکیج دیواری ساخت خارج کدام است؟

نظرسنجی

به نظر شما بهترین برند پکیج دیواری ساخت داخل کدام است؟

شما اینجا هستید: راهنمای انتخاب مدل آبگرمکن

راهنمای انتخاب مدل آبگرمکن

برای انتخاب مناسبترین مدل آبگرمکن دیواری بوتان با توجه به نوع نیازتان شما می توانید از جدول راهنمای زیر استفاده کنید.

کاربری فاصله مناسب تا دورترین شیر آبگرم مصرف گاز قطر دودکش مورد نیاز ظرفیت حرارتی سیستم رده انرژی مدل پیشنهادی
تجاری کوچک تا 4 متر کم 10 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) کم شمعک دائم D B3108
تجاری، اداری کوچک تا 5 متر کم 10 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) کم شمعک دائم D B3110
تجاری، اداری، مسکونی کوچک تا 6 متر کم 15 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) کم شمعک دائم D B3112
تجاری، اداری، مسکونی کوچک تا 6 متر بسیار کم 15 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) کم آیونایز بدون شمعک C B3212i
تجاری، اداری، مسکونی تا 7 متر کم 15 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) متوسط شمعک دائم D B3114
تجاری، اداری، مسکونی تا 8 متر کم 15 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) زیاد شمعک دائم D B3115
تجاری، اداری، مسکونی تا 8 متر بسیار کم 15 سانتیمتر (قطر کمتر با تأیید سرویسکار) زیاد آیونایز بدون شمعک C B3215i
تجاری، اداری، مسکونی تا 8 متر بسیار کم دودکش ویژه زیاد آیونایز فن دار C B3315if
تجاری، اداری، مسکونی بزرگ تا 10 متر کم الزاماً 15 سانتیمتر بسیار زیاد شمعک دائم D B3118
تجاری، اداری، مسکونی بزرگ تا 10 متر بسیار کم الزاماً 15 سانتیمتر بسیار زیاد آیونایز بدون شمعک C B3218i
تجاری، اداری، مسکونی بزرگ تا 10 متر بسیار کم دودکش ویژه بسیار زیاد آیونایز فن دار C B3318if